Våre tenester

Rekneskapsføring
- Fakturering
- Remittering
- OCR
Årsoppgjer
Lønn
Stifting av selskap
Skatterådgjeving
Trygd/pensjon
Rådgjevingstenester
Analyse og nøkkeltal
Budsjettering
Driftsplanlegging
Eigarskifte
Arve og skifte
Kurs/opplæring