Min Side - fakturering og mottak av EHF - fakturaer

Vi tilbyr alle våre kundar kostnadsfri tilgang til "Min Side".

Her vil du kunne fakturere direkte fra vår server. Fakturaene vert då bokført direkte i vårt rekneskapssystem.  

På "Min Side" vil du i tillegg få tilgang til dine rekneskapstal  etter kvart som dei vert bokført.

Som tilleggteneste kan du og motta og betale fakturaene dine her. Dei vil då verte automatisk bokført og betalt i vårt system.  

Vi anbefalar at du klikkar deg inn på linken nedanfor og ser på video- introduksjonane av sida.

 

Introduksjonsvideoar Duett Min Side         

 

Dersom du ynskjer tilgang til "Min Side" eller ynskjer å bestille tilleggstenesta "Min Side- Bank",  ta kontakt med oss.