Tilsette - Førde

JosteinJostein Angedal
Autorisert rekneskapsførar/ konsulentrådgjevar  

Tlf: 57 72 41 32
Epost: jostein.angedal@rkontor.no

 


 

Karianne Ø

Karianne Øygard
Autorisert rekneskapsførar/ avdelingsleiar Førde 

Tlf: 57 72 14 62
Epost: karianne@rkontor.no


  

 Mariannemix1
Marianne Steen Knudsen
Rekneskapsførar / sentralbord 

Tlf 57 72 41 30
Epost:marianne.steen@rkontor.no  


 

 

Arnt Eivind nyttArnt Eivind Guddal
Autorisert rekneskapsførar

Tlf: 57 72 41 34
Epost: arngud@rkontor.no

 

  

 

ØygunnØygunn Bruland
Autorisert rekneskapsførar

Tlf: 57 72 41 35
Epost:oygbru@rkontor.no

 

 

 

 

AudAud Østerbø
Autorisert rekneskapsførar

Tlf: 57 72 41 38
Epost:audost@rkontor.no

 

  

 

 

Kåre Harald

Kåre Harald Myrmel
Rekneskapsførar

Tlf: 57 72 41 39
Epost:kaamyr@rkontor.no

 

 

 

 

Olga

Olga Hellem
Rekneskapsførar

Tlf: 57 72 41 36
Epost:olghel@rkontor.no

 

 

 


  daniel5
Daniel Engebø
Rekneskapsførar 

Tlf: 57 72 14 61
Epost: daniel.engebo@rkontor.no