Om oss

Rekneskap Fjordane AS har kontor  på Sande og i Førde. Våre tilsette har brei erfaring innan  alle typar rekneskap og er jamnleg på kurs for å vere oppdatert på lover, regelverk og ikkje minst arbeidsmetodar. Dette gjer vi slik at du som kunde skal vere sikra effektive rekneskapstenester av høg kvalitet.
       
Vi er totalt 19 tilsette.  Av desse er 9 autoriserte rekneskapsførarar.
      
Vi ynskjer å  tilby kundane våre skreddarsydde  tenester som sikrar effektive og gode løysingar . Vi ynskjer og å vere ein god rådgjevar og medhjelpar. 

Vi ynskjer deg  velkomen innom til ein uforpliktande prat. Då  kan vi kartlegge  dine behov og ynskjer og finne ut om nettopp vi høver å bli dykkar rekneskapsførar og rådgjevar.