Rekneskap Fjordane AS

Ditt lokale
rekneskapskontor

Vi er eit lokalt rekneskapskontor og har kontor på Sande og i Førde. Få flyt i rekneskapen og kontakt oss i dag.

ae46b8785dc16d13665fd46b59da422b6765c5d2-3836x2033-1
KORT OM OSS

& VÅRE TENESTER

Våre tilsette har brei erfaring innan alle typar rekneskap og er jamnleg på kurs for å vere oppdatert på lover, regelverk og ikkje minst arbeidsmetodar.
Dette gjer vi slik at du som kunde skal vere sikra effektive rekneskapstenester av høg kvalitet. Vi er opptatt av å gje det vesle ekstra til våre kundar.

Vi er eit autorisert rekneskapskontor med fokus på kvalitet, effektivitet og god service. Vi er totalt 19 tilsette og av desse er 12 autoriserte rekneskapsførarar.
Hos oss ynskjer vi å tilby kundane våre skreddarsydde tenester som sikrar effektive og gode løysingar . Vi ynskjer og å vere ein god rådgjevar og medhjelpar.

Du er velkomen innom til ein uforpliktande prat. Då kan vi kartlegge dine behov og ynskjer og finne ut om nettopp vi høver å bli dykkar rekneskapsførar og rådgjevar.

 
Duett-MinSide-mobilskjermwebopt-1024x668
Få flyt i rekneskapen med Duett!

Moderne & Nyskapande

Med moderne rekneskapsprogram er det inga hindring å betjene eksterne kundar utenom fylket sine grenser.

Tett oppfølging og god dialog med kundar forenklar denne prosessen, saman med moderne og nyskapande programvare som gir oss stor friheit. Ynskjer du eit god tilbod? Kontakt oss for ein gjennomgang av eksisterande løysingar og eit forslag.

0
Rekneskapsførarar
0 stk
Avdelingar
+ 1
Års erfaring
0
Rekneskapsførarar
0 stk
Avdelingar
+ 1
Års erfaring
FINN DIN KONTAKTPERSON BLANT

VÅRE TILSETTE

Andrè Haugsbø

Dagleg leiar
Statsautorisert rekneskapsførar

Telefon: 57 71 86 66
E-post: andre.haugsbo@rkontor.no

Sveinung Lunde

Styreleiar
Statsautorisert rekneskapsførar

Karianne Øygard

Avdelingsleiar Førde
Statsautorisert rekneskapsførar

Ole Hermann Engen

Avdelingsleiar Sande
Statsautorisert rekneskapsførar

Vil du vite meir?

Be om at vi kontaktar deg med eit tilbod

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

SJÅ DEI SISTE NYHEITENE