KORT INFORMASJON

OM OSS

Vi er eit Autorisert rekneskapsbyrå og medlem av Regnskap Norge. Dette sikrar deg som kunde god oppfølging og kvalitet i arbeidet.

Rekneskap Fjordane AS har kontor på Sande og i Førde. Våre tilsette har brei erfaring innan alle typar rekneskap og er jamnleg på kurs for å vere oppdatert på lover, regelverk og ikkje minst arbeidsmetodar. Dette gjer vi slik at du som kunde skal vere sikra effektive rekneskapstenester av høg kvalitet.

aeiyXV0w-scaled
zj_3TNFQ-scaled
TILPASSA

& SKREDDARSYDDE LØYSINGAR

Vi er opptatt av å gje det vesle ekstra til våre kundar.. Vi ynskjer å tilby kundane våre skreddarsydde tenester som sikrar effektive og gode løysingar . Vi ynskjer og å vere ein god rådgjevar og medhjelpar. Vi ynskjer deg velkomen innom til ein uforpliktande prat. Då kan vi kartlegge dine behov og ynskjer og finne ut om nettopp vi høver å bli dykkar rekneskapsførar og rådgjevar.

NÆR, MED LOKAL TILKNYTNING

MODERNE & NYSKAPANDE

Vi har ei sterk lokal tilknytning og betjenar kunder i heile Sogn og Fjordane fylke, men kan også ta på oss oppdrag utanfor fylkets grenser.

Med moderne rekneskapsprogram er det inga hindring å betjene eksterne kundar utenom fylket sine grenser.

Tett oppfølging og god dialog med kundar forenklar denne prosessen, saman med moderne og nyskapande programvare som gir oss stor friheit. Ynskjer du eit god tilbod? Kontakt oss for ein gjennomgang av eksisterande løysingar og eit forslag.

v_ZwBCmQ-scaled