Ingen oppdrag for små, ingen for store.

Alle tenester,
samla på ein stad.

Vi ynskjer deg velkomen innom til ein uforpliktande prat. Då kan vi kartlegge dine behov og ynskjer og finne ut om nettopp vi høver å bli dykkar rekneskapsførar og rådgjevar.

duett2
Duett-MinSide-mobilskjermwebopt-1024x668
VÅRE TENESTER

Alt innan rekneskap og økonomisk rådgjeving

Våre tilsette har brei erfaring innan alle typar rekneskap og er jamnleg på kurs for å vere oppdatert på lover, regelverk og ikkje minst arbeidsmetodar. Dette gjer vi slik at du som kunde skal vere sikra effektive rekneskapstenester av høg kvalitet.

Vi er totalt 19 tilsette. Av desse er 12 autoriserte rekneskapsførarar. Vi ynskjer å tilby kundane våre skreddarsydde tenester som sikrar effektive og gode løysingar . Vi ynskjer og å vere ein god rådgjevar og medhjelpar.

SPØR OSS GJERNE

Kanskje kan vi hjelpe med:

* Rekneskapsføring
- Fakturering
- Remittering
- OCR

* Årsoppgjer
* Lønn
* Stifting av selskap
* Skatterådgjeving
* Trygd/pensjon
* Rådgjevingstenester
* Analyse og nøkkeltal
* Budsjettering
* Driftsplanlegging
* Eigarskifte
* Arv og skifte
* Kurs/opplæring 
synn