TILSETTE

AVDELING SANDE

Andrè Haugsbø

Dagleg leiar
Statsautorisert rekneskapsførar

Telefon: 57 71 86 66
E-post: andre.haugsbo@rkontor.no

Sveinung Lunde

Styreleiar
Statsautorisert rekneskapsførar

Ole Hermann Engen

Avdelingsleiar Sande
Statsautorisert rekneskapsførar

Berit Lundekvam

Statsautorisert rekneskapsførar

Karsten Hestad

Rekneskapsførar

Bente Hovland

Rekneskapsførar

Frode Madsen

Rekneskapsførar

Linda Sunde

Statsautorisert Rekneskapsførar

Hanne D. Båtevik

Statsautorisert Rekneskapsførar

Kristine Mølmesdal

Rekneskapskonsulent

TILSETTE

AVDELING FØRDE

Karianne Øygard

Avdelingsleiar Førde
Statsautorisert rekneskapsførar

Jostein Angedal

Autorisert rekneskapsførar

Aud Østerbø

Statsautorisert rekneskapsførar

Arnt Eivind Guddal

Statsautorisert rekneskapsførar

Kåre Harald Myrmel

Rekneskapsførar

Telefon:  57 72 41 39
E-post: kaamyr@rkontor.no

Synnøve Lunde

Statsautorisert rekneskapsførar

Sindre Kårstad

Statsautorisert rekneskapsførar

Andreas Øvrestrand

Rekneskapskonsulent

Telefon: 57 72 41 33
E-post: andreas.ovrestrand@rkontor.no

Olga Hellem

Rekneskapsførar